De geschiedenis van veen, turf en vervening

Klik op de titels van onderstaande items voor meer informatie over de geschiedenis van veen, turf en vervening.

Gevonden artikel(en): 0

Gevonden link(s): 12
: Drents Museum
Het Drents Museum bezit een grote archeologische collectie, met veenlijken, de oudste boot ter wereld en veel andere vondsten. Daarnaast is er veel aandacht voor Drentse (cultuur)geschiedenis, bijvoorbeeld voor de wooncultuur.
Museum | Assen
: Veenkoloniaal Museum
Het Veenkoloniaal Museum vertelt het verhaal van Oost Groningen, de veengroei en het onmetelijke Bourtanger Moor. Ook de bewoners komen aan bod: de prehistorische mens, turfgravers, binnenschippers en zeelieden, maar ook de strokartonarbeiders en de wonderlijke wereld van de productie van aardappelzetmeel, Brinta en neutn schaitn.
Museum | Veendam
: Museum Opsterland
Dit museum laat, zoals de naam al zegt, de geschiedenis van Opsterland zien. Onderwerpen die de streek een gezicht hebben gegeven zoals de vervening worden nader bekeken. Ook de geschiedenis van de bewoners, de arbeiders en ambachtslieden (zoals zilversmeden), krijgt de aandacht.
Museum | Gorredijk
: Oudheidkamer Lemster Fiifgea
In het museum wordt onder andere aandacht geschonken aan de verveningen in Lemsterland, de Zuiderzeevisserij en de binnenvisserij met de daarmee verbonden bedrijvigheid en het unieke Lemster kerfsnede- aardewerk. Tevens wordt er een grote collectie foto's van alle dorpen in Lemsterland geëxposeerd en zijn er wisselende tentoonstellingen van diverse aard.
Museum | Lemmer
: Museum de Ronde Venen
Dit museum is op dit moment gesloten. Via de website en Facebook wordt nieuws over een herstart bekend gemaakt.
Museum | Vinkeveen
: Museumboerderij 't Olde maat uus
In een authentieke Gieterse boerderij aan de dorpsgracht kunt u kennis maken met het alledaagse leven in een bijzonder dorp. Het boerenbedrijf, turfwinning en rietsnijderij, die in het begin van de vorige eeuw het dagelijks leven in Giethoorn bepaalden, worden verduidelijkt. Daarnaast zijn er regelmatig exposities.
Museum | Giethoorn
: Veenmuseum Vriezenveenseveld
Aan de hand van authentieke veenhutten, maquette, landkaarten en expositiemateriaal wordt hier het leven en werken in het veen uitgebeeld. Maak een ritje over het smalspoor en laat u rondleiden in het Veenmuseum.
Museum | Vriezenveen
: Historisch Amstelland
Aan de hand van oude kaarten, modellen, gebruiksvoorwerpen en foto's wordt de geschiedenis van de streek verteld. De nadruk ligt op de strijd tegen het water, maar ook op het winnen van turf uit datzelfde water. De geschiedenis van de Joodse begraafplaats, die tegenover het museum ligt, krijgt ook een toelichting.
Museum | Ouderkerk aan de Amstel
: Oudheidkundig - en Poldermuseum te Nieuwkoop
Het museum biedt een overzicht van de historie van Nieuwkoop. Hierin neemt de vervening, die omstreeks het jaar 1500 begon, een centrale plaats in. Maar niet alleen de turfbaggeraars, ook de riet- en ruigtsnijders, mosplukkers, broodjagers en vissers verdienen van oudsher hun brood 'in de polder'. Ook hieraan besteed het museum ruime aandacht. Te zien zijn ondere andere een verzameling gereedschappen, gebruiksvoorwerpen en opgezette zoogdieren en vogels.
Museum | Noorden
: Streekmuseum Reeuwijk
Het ontstaan van de Reeuwijkse plassen door turfwinning, met name in het oude dorpje Sluipwijk (sinds 1870 gemeente Reeuwijk), is de ruggengraat van de vaste collectie van dit museum. Door het ontstaan van de plassen werden visserij, jacht en botenbouw belangrijk. Daarnaast geeft dit museum een beeld van het dagelijks leven op het platteland rond het eerste kwart van de twintigste eeuw.
Museum | Reeuwijk
: Laagveenderij museum it Damshuus
Dit openluchtmuseum laat zien hoe laagveenturf werd gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ca. 1920. Hun erbarmelijke werk-, woon- en leefomstandigheden waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd. Daarnaast is te zien hoe het landschap veranderde door de turfwinning en laagveenderij in Opsterland en Smallingerland. Het Sudergemaal, dat een belangrijke rol speelde in de veenontginning is ook te bekijken.
Openluchtmuseum | Nij Beets
: Veenpark, de wereld van veen
Alles over veen en vervening is te zien in dit (deels openlucht-)museum. Turfsteken, wonen in het veen, het museumdorpje Bargermond en het vervoer van veen per schip en trein.
Openluchtmuseum | Barger-Compascuum

advertentie

Zoek je een geschiedenisboek?

Onder de knop boeken vind je supersnel de nieuwste titels.

: Gesponsorde links