De geschiedenis van leger en legeronderdelen

Klik op de titels van onderstaande items voor meer informatie over de geschiedenis van leger en legeronderdelen.

Gevonden artikel(en): 0

Gevonden link(s): 16
: Nationaal Militair Museum
Het militair museum geeft een verhalend beeld van de militaire geschiedenis van ons land in al haar facetten. Op de plek waar in 1913 de Luchtvaartafdeling van de Koninklijke Landmacht werd opgericht staat nu een indrukwekkend gebouw. Ontdek het Arsenaal en dwaal tussen tanks en vliegtuigen.
Museum | Soest
: Museum Brigade en Garde Prinses Irene
De geschiedenis van het Garderegiment Rode draad door de tentoonstelling in dit museum is de 'lappendeken van persoonlijke verhalen' van de mannen van de Prinses Irene Brigade. Zoveel mogelijk worden allerlei voorwerpen en documenten gecombineerd met de personen aan wie ze ooit toebehoorden.
Museum | Oirschot
: Museum Militaire traditie
Alle onderdelen van het Nederlandse leger komen aan bod in dit museum. Zowel de geschiedenis als de vele tradities van de strijdkrachten zijn te zien. De verzameling van militaire kleding en toebehoren is een belangrijk onderdeel van de collectie.
Museum | Driebergen
: Cavaleriemuseum
De geschiedenis van de cavalerie is kort samen te vatten: van paard tot pantser. Het Cavaleriemuseum in Amersfoort toont meer dan 425 jaar Nederlandse Cavalerie in een uitgebreide expositie over dit meest traditiebewuste onderdeel van de Koninklijke Landmacht.
Museum | Amersfoort
: De Kapiteinswoning Bourtange
Binnen de vesting van Bourtange is een Kapiteinswoning ingericht. Deze in 1661 gebouwde officierswoning vormt thans de helft van het vroegere Capiteynslogement, naast het convooimeestershuis. In de woning is een stijlkamer ingericht en de voormalige keuken is ingericht als permanente expositieruimte.
Museum | Bourtange
: Stoottroepenmuseum
Dit museum vertelt het verhaal van de Stoottroepen. De Stoottroepen zijn ontstaan uit het verzet in de periode 1940-1945. Bij de bevrijding van Nederland werden zij ingezet langs de rivieren Waal en Maas, en later tot diep in Duitsland. Na de oorlog werden de 'Stoters' onder meer ingezet in Nederlands-Indië, Nieuw Guinea en voormalig Joegoslavië.
Museum | Assen
: Museum Bronbeek
Het koloniale verleden van Nederland met name in Nederlands-Indië is het hoofdthema van Museum Bronbeek. Hierbij ligt de nadruk op het militaire aspect. De geschiedenis van het Koninklijk Nederlands- Indisch Leger (KNIL) en van de gekoloniseerde tegenstanders staan centraal.
Museum | Arnhem
: Museum Grenadiers en Jagers
Het regiment Grenadiers en Jagers heeft altijd nauwe banden gehad met het Koningshuis. Deze band wordt geïllustreerd in het museum van het regiment.
Museum | Schaarsbergen
: Nederlands kustverdedigingsmuseum
Dit museum is gevestigd in een imposant pantserfort in Hoek van Holland. Het is gebouwd aan de Nieuwe Waterweg om de Rotterdamse haven tegen vijandelijke oorlogsschepen te verdedigen. Het meer dan honderd jaar oude bouwwerk geeft een goede indruk van een kustverdedigings fort en hoe soldaten in zo'n fort leefden.
Museum | Hoek van Holland
: Historische collectie Verbindingsdienst
Nadat enkele officieren en onderofficieren in 1965 waren begonnen met het verzamelen en bewaren van oude Verbindingsdienst-apparatuur en documentatie, werd in februari 1969 het Museum Verbindingsdienst opgericht. In de loop der jaren werd de verzameling uitgebreid met meer apparatuur, uniformen, foto's en andere voorwerpen.
Museum | Amersfoort
: Historische Collectie Regiment Limburgse Jagers
In de collectie van dit museum bevinden zich behalve uniformen uit de verschillende jaren van het Regiment, ook voorwerpen zoals formulieren, vaantjes, schildjes. Daarnaast bevat de collectie foto's.
Museum | Weert
: Geniemuseum Vught
De geschiedenis van het Regiment Genietroepen is te vinden in het Geniemuseum. Foto's, uniformen, documenten en schaalmodellen geven een beeld van de veelzijdigheid van wapens. Bovendien wordt in de vaste expositie aandacht besteed aan de beladen geschiedenis van de kazerne die tijdens de oorlogsjaren deel uit maakte van het Nazi-concentratiekamp Vught.
Museum | Vught
: Mariniersmuseum
De Mariniers zijn een elitekorps, gespecialiseerd in amfibische operaties. Ze kunnen overal ter wereld worden ingezet en dat is in het verleden ook vaak gebeurd. Dit museum laat de geschiedenis van dit legeronderdeel zien.
Museum | Rotterdam
: Museum De Baracquen
Ooit boden de barakken onderdak aan de in Bourtange gelegerde soldaten. Hoe dat moet zijn geweest is te zien in een van de barakken die is ingericht als soldatenverblijf anno 1742. Bovendien vindt is dit het museum voor Bourtanger vestingvondsten. Allerlei oude gebruiksvoorwerpen die bij de reconstructie van de vesting werden gevonden, hebben een plaats gekregen in dit bijzondere museum.
Museum | Bourtange
: Museum Waalsdorp
In dit museum zijn hoofdzakelijk technische producten te zien. Veelal ontworpen voor militaire doeleinden en met een een experimenteel karakter. Deze voorwerpen zijn afkomstig van het Physisch Laboratorium TNO en het Laboratorium voor Electronische Ontwikkelingen voor de krijgsmacht (LEOK).
Museum | Den Haag
: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)
Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het gaat om de geschiedenis van de Nederlandse strijdkrachten in de periode van de Tachtigjarige Oorlog tot nu. Het NIMH beheert een unieke militair-historische collectie en maakt deze toegankelijk voor een breed publiek. Daarnaast publiceert het instituut wetenschappelijke studies en verzorgt het onderwijs en lezingen.
Archief | Den Haag

advertentie

Zoek je een geschiedenisboek?

Onder de knop boeken vind je supersnel de nieuwste titels.

: Gesponsorde links