De geschiedenis van borgen, havezaten, staten en landhuizen

Klik op de titels van onderstaande items voor meer informatie over de geschiedenis van borgen, havezaten, staten en landhuizen.

Gevonden artikel(en): 0

Gevonden link(s): 28
: Stinsen in Friesland
Deze site geeft een degelijk overzicht van zo veel mogelijke staten en stinsen in Friesland. Van ruim 250 huizen zijn gegevens over ligging, eigenaren, bewoners en afbeeldingen te vinden.
Website | de provincie Friesland
: Kastelen en buitenplaatsen in Utrecht
Deze uitgebreide site bevat de beschrijvingen van honderden kastelen en buitenplaatsen die in de provincie Utrecht voorkomen of voorkwamen. Het ontstaan, de geschiedenis, de bewoners en de huidige doeleinden van de kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen worden beschreven, waar mogelijk aangevuld met veel afbeeldingen.
Website | de provincie Utrecht
: Kastelen in Overijssel
Deze site bevat informatie over het ontstaan, de geschiedenis, de bewoners en de huidige doeleinden van inmiddels meer dan 250 kastelen, havezaten en landhuizen, waar mogelijk aangevuld met afbeeldingen. Ook gegevens van al lang verdwenen huizen zijn op deze site te vinden.
Website | de provincie Overijssel
: Kastelen in Gelderland
Deze site bevat informatie over de middeleeuwse kastelen en havezathen en de uit latere eeuwen daterende landhuizen in Gelderland. Het ontstaan, de geschiedenis, de bewoners en de huidige doeleinden worden beschreven, waar mogelijk aangevuld met afbeeldingen.
Website | de provincie Gelderland
: Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
Deze site bevat een inventarisatie van kastelen en buitenplaatsen welke in Zuid-Holland staan of hebben gestaan. Ze zijn makkelijk te vinden via de kaart of op plaatsnaam.
Website | de provincie Zuid-Holland
: Borgen in Groningen
Van de oorspronkelijke 400 borgen in de provincie Groningen zijn er nog maar een paar over. Deze site geeft een overzicht van wat er bekend is over de zestien resterende borgen.
Website | de provincie Groningen
: Buitenplaatsen in Nederland
Een uitgebreide site met beschrijvingen van buitenplaatsen die in Nederland voorkomen/voorkwamen. Het ontstaan, de geschiedenis, de bewoners en de huidige doeleinden van de buitenplaatsen worden beschreven, waar mogelijk aangevuld met afbeeldingen.
Website
: Bezoekerscentrum Uniastate en de kerk van Baers
Het centrum biedt veel informatie over Staten en Stinsen in Friesland. Het is tevens het middelpunt van de fietsroute: "Staten en Stinsen", in- en rondom Leeuwarden. Op het terrein staan verder de oude poort en een stalen constructie naar de contouren van Uniastate anno 1723. Vanuit de kerktoren heeft u een prachtig uitzicht. De kerk stamt uit de 13e eeuw en heeft een rijk interieur.
Museum | Baers
: Dekema State
Net als veel andere Friese States (en Groninger Borgen) is ook Dekemastate gegroeid uit een eenvoudige rechthoekig verdedigbaar steenhuis, een "stins". State is een Friese naam voor een adellijke woning. De naam Dekema is afkomstig uit de 16e eeuw toen een familie met deze naam de State bewoonde. De state is volledig ingericht en te bekijken.
Museum | Jelsum
: Popta Slot (Heringa State)
Het Poptaslot werd omstreeks 1500 door de Heringa's gesticht. Het slot is niet meer bewoond. Het interieur is nog gemeubileerd en ingericht in de stijl van de 17e en 18e eeuw en als museum te bezichtigen.
Museum | Marssum
: Fogelsangh State
Fogelsangh State is een opengesteld particulier buitenhuis. Op Fogelsangh State kunt u ervaren hoe een adellijke familie in voorbije eeuwen woonde. Van de keuken met de lift voor de maaltijden, tot de tuinzaal, eetzaal, de slaapkamers en bibliotheek, alles ademt de sfeer van een huis waar u de bewoners zo tegen het lijf kunt lopen.
Museum | Veenklooster
: 't Ald Slot
Het Ald Slot is een state uit omstreeks 1786 die vroeger bekend stond als Ald Roarda.In het museum treft u een drietal stijlkamers aan, in de 17e, 18e en 19e eeuwse stijl ingericht. Het Ald Slot wordt ook genoemd in Nynke van Hichtum's boek 'Afkes Tiental'.
Museum | Wergae
: Huis Doorn
Huis Doorn dankt zijn bekendheid vooral aan de Duitse ex-keizer Wilhelm II die na de Eerste Wereldoorlog naar het neutrale Nederland vlucht. De inrichting van Huis Doorn is afkomstig uit diens paleizen in Berlijn en Potsdam. Deze keizerlijke residentie in ballingschap is nu een museum. De inrichting is nog intact en biedt de bezoeker een beeld van internationaal vorstelijke wooncultuur.
Museum | Doorn
: Kasteel Amerongen
Kasteel Amerongen is in zijn bestaan meerdere keren verwoest. Het huidige gebouw werd neergezet door Margaretha Turnor en haar man Godard Adriaan van Reede. Na vele wisselingen van eigenaar is het nu van een stichting die zorgdraagt voor de restauratie van het kasteel. De tuinen rond het kasteel zijn ook open en een bezoek waard.
Museum | Amerongen
: Kasteel Groeneveld
Kasteel Groeneveld is een groot landhuis uit de 18e eeuwse stijlperiode van de Rococo. Het landschapspark is aangelegd in de Engelse landschapsstijl en geldt nu als het gaafste voorbeeld van die stijl in Nederland met behoud van een aantal karakteristieke eigenschappen uit de Barok. In Kasteel Groeneveld worden tentoonstellingen verzorgd op het gebied van natuur en landschap.
Museum | Baarn
: Museum Maarssen
Museum Maarssen is gevestigd in het voormalige landhuis Silversteyn dat in 1744 werd verbouwd tot koetshuis van Goudestein, een van de vele buitenplaatsen langs de Vecht. De vaste collectie laat de geschiedenis van Maarssen, de Vechtstreek en deze buitenplaatsen zien.
Museum | Maarssen
: Menkemaborg
De Menkemaborg is een volledig ingericht huis met tuinen, grachten en singels, die samen een indrukwekkend beeld geven van het leven en wonen op een Groninger borg in de 18e eeuw.
Museum | Uithuizen
: Huis te Wedde
Het oudste gedeelte van het Huis te Wedde zijn de fundamenten die dateren uit de 14e eeuw. Wedde was toen strategisch gezien een belangrijke plaats omdat het lag op de handelsroute van de stad Groningen naar het Duitse Lingen en Westfalen. Het huis is altijd een adelijke woonplaats gebleven maar dient nu als kantoorruimte en is niet toegankelijk voor publiek.
Museum | Wedde
: Havezate Mensinge
Havezate Mensinge bestond al in 1381. Havezate is een oud woord voor de woning van de eigenaar van een landgoed. Mensinge is nu een museum: alle vertrekken zijn toegankelijk en geven een goed beeld van het vroegere leven en wonen in een Drentse havezate.
Museum | Roden
: Landgoed Singraven
Dit landgoed omvat een Huis, koetshuis, de watermolens en een zevental pachtboerderijen. Het huis is ingericht zoals de laatste bewoner, dhr Laan, het heeft achtergelaten. De stijlkamers herbergen de persoonlijke verzameling meubelen, schilderijen, zilver, keramiek en wandtapijten die Laan met grote liefde en kennis bijeenbracht.
Museum | Denekamp
: Kasteel Het Nijenhuis
Kasteel Het Nijenhuis bij Heino is een van de best bewaarde havezaten in Overijssel. Sinds 1958 is het kasteel het onderkomen van de rijk geschakeerde collectie van Dirk Hannema (1895-1984), voormalig directeur van Museum Boijmans in Rotterdam en laatste bewoner van het kasteel. Hannema's collectie omvat onder meer schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken en toegepaste kunst.
Museum | Heino
: Rijssens Museum
Het Rijssens Museum heeft zijn collectie in een oude havezate tentoongesteld en toont vooral de geschiedenis van Rijssen. Er zijn archeologische vondsten, voorwerpen uit de landbouw en oude ambachten, voorwerpen van turfsteken en handel. Rijssen heeft een deel van haar voorspoed te danken aan de jute-industrie. Een aantal machines uit de spinnerij zijn er dan ook te bekijken.
Museum | Rijssen
: Paviljoen Beerschoten
Dit koetshuis van huize Beerschoten is het informatiecentrum voor de Stichtse Lustwarande, een unieke gordel van buitenplaatsen tussen De Bilt en Rhenen. Er is een elf meter lange luchtfoto van de Lustwarande met een toelichting per huis te bezichtigen. Op de bovenverdieping zijn wisselende tentoonstellingen ingericht.
Museum | De Bilt
: Groninger Borgen Stichting
Een borg is een Groningse term voor landhuis. Veel van deze borgen zijn ontstaan uit een verdedigings-toren en werden in later tijden opgewaardeerd tot luxe landhuis voor de rijken. Van de ongeveer 180 borgen in Groningen zijn er nu nog 16 over die worden beheerd door deze stichting.
Landhuis of borg | de provincie Groningen
: Borg Verhildersum
Borg Verhildersum in Leens dateert uit de 14de eeuw. De Borg is van oorsprong een steenhuis en tot 1953 bewoond geweest. In de jaren daarna kreeg de borg een museumbestemming. Het landgoed heeft een prachtige tuin met beelden van de kunstenaar Eddy Roos en verschillende expositieruimtes met wisselende tentoonstellingen.
Landhuis of borg | Leens
: Museum Beeckestijn
Landgoed Beeckestijn bezit een tuin waarin twee oude tuinstijlen naast elkaar bewaard zijn gebleven. Rondom het 18de-eeuwse huis liggen de formele tuinen, daarachter ligt het 19de-eeuwse landschapspark. De tuinen zijn versierd met waterpartijen, tuinbeelden, een ijskelder en een tuinmanswoning in de vorm van een gotische kapel.
Tuin of park | Velsen-zuid
: Huis Bingerden
Bingerden is een van de oudste bewaard gebleven buitenplaatsen van ons land en onder de hoede van de zelfde familie sinds 1660. Het achttiende eeuwse engelse landschaps park, de tuinen en de moestuin hebben internationale bekendheid gekregen.
Tuin of park | Angerlo
: Openluchtmuseum Ootmarsum
Op het terrein van de voormalige havezate het Hoge Huys te Ootmarsum ligt nu een openluchtmuseum. Op deze 'heerengrond' bevindt zich een aantal authentieke streekgebonden boerengebouwen die een beeld geven van hoe er in deze regio gedurende vele eeuwen geleefd en gewerkt werd. Gebouwen die levend worden gehouden door ze te gebruiken bij demonstraties en evenementen.
Openluchtmuseum | Ootmarsum

advertentie

Zoek je een geschiedenisboek?

Onder de knop boeken vind je supersnel de nieuwste titels.

: Gesponsorde links