De geschiedenis van armenzorg

Klik op de titels van onderstaande items voor meer informatie over de geschiedenis van armenzorg.

Gevonden artikel(en): 0

Gevonden link(s): 6
: Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw
Deze website geeft een overzicht van verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie die in de negentiende eeuw in Nederland bestaan hebben. Het overzicht bevat per vereniging een aantal basiskenmerken (opgesomd in de paragraaf toelichting op de velden) en een opgave van beschikbare literatuur en archieven. De inleiding van het project geeft ook informatie over armenzorg in de negentiende eeuw.
Website
: De Koloniën van Weldadigheid
Aan het begin van de negentiende eeuw vindt in de Verenigde Nederlanden een grootschalig maatschappelijk experiment plaats. Doel: een eind maken aan armoede. De Maatschappij van Weldadigheid koopt vanaf 1818 grote, onontgonnen stukken land op. Daar worden in zeven jaar tijd zeven Koloniën van Weldadigheid opgericht: vijf in het noorden van Nederland en twee in het zuiden, in wat nu de Belgische Kempen zijn. Deze site geeft uitleg over de verschillende locaties en de Maatschappij zelf.
Website
: Canon Sociaal Werk Nederland
Op deze site zijn meer dan 50 vensters te vinden over de geschiedenis van het sociaal werk in Nederland: van de allervroegste armenzorg tot de opvang van verslaafden. Ook onderwerpen als GGZ, volkshuisvesting en vrouwenopvang komen aan bod.
Website
: Museum de Proefkolonie
Aan het einde van de achttiende eeuw leefde bijna de helft van de bevolking van Amsterdam in armoede. Voor J. van den Bosch was dit aanleiding om in 1818 de Maatschappij van Weldadigheid op te richten. Er wordt begonnen met het stichten van koloniën voor de arme stedelingen. Dit museum laat de geschiedenis van deze mensen en de Maatschappij zien.
Museum | Frederiksoord
: Openluchtmuseum De Spitkeet
Openluchtmuseum De Spitkeet laat zien hoe mensen tussen 1800-1950 op de arme Friesch-Groningsche Heide leefden. U kunt dit bekijken in een origineel ingerichte Spitkeet, een Waldhuske en een Woningwetwoning. Verder zijn er een armenkerkhof, oude fruitrassen en akkerbouwrassen te zien. De vaste expositie toont ook antiek gereedschap, kleding en huisinrichting uit de voorgaande eeuwen.
Openluchtmuseum | Harkema
: Regionaal openluchtmuseum de Sudwal
Dit openluchtmuseum bestaat uit een voormalig Armenhuis, een greidboerderij (de voorloper van de kop-hals-romp-boerderij) en een werf waar schepen voor de binnenvisserij werden gebouwd. In deze gebouwen is de geschiedenis van het dorp en de binnenvisserij te zien.
Openluchtmuseum | Warten

advertentie

Zoek je een geschiedenisboek?

Onder de knop boeken vind je supersnel de nieuwste titels.

: Gesponsorde links