De geschiedenis van Tweede Wereldoorlog

Klik op de titels van onderstaande items voor meer informatie over de geschiedenis van Tweede Wereldoorlog.

Gevonden artikel(en): 0

Gevonden link(s): 29
: Traces of War
Deze site is een goed startpunt om uw uitstapje naar een museum, monument of bezienswaardigheid over de Tweede Wereldoorlog te bepalen. Niet alleen Nederlandse musea komen aan bod, maar ook musea aan de kust van Normandië, in de Ardennen en in Duitsland zijn vermeld. Ook staat er op de site veel inhoudelijke informatie over de Tweede Wereldoorlog.
Website
: Rotterdam 40-45: het bombardement en de brandgrens
14 mei 1940. Een Duits bombardement van nog geen kwartier vernietigt de binnenstad van Rotterdam. Nederland capituleert. De stad brandt nog dagen en de begrenzing van het verwoeste gebied krijgt een unieke Rotterdamse benaming: de brandgrens. Deze site vertelt de geschiedenis van deze grens.
Website | Rotterdam
: De Grebbelinie
Toen de Canadezen in 1945 voor de Pantherstellung tot staan werden gebracht, bestond de Grebbelinie 200 jaar. Deze verdedigingslinie door de Gelderse Vallei kent een lange militaire geschiedenis. De gebeurtenissen tijdens de Meidagen van 1940 zijn misschien wel de meest bekende.
Website
: De Slag om de Grebbeberg en de Betuwestelling
Deze website wil recht doen aan de prestaties van het Nederlandse veldleger op de Grebbeberg. Want hoewel daar de Slag in de Meidagen van 1940 werd verloren, wisten de verdedigers met heel beperkte middelen drie dagen stand te houden. Een site met veel informatie, links en bronnen.
Website | Rhenen
: Het oorlogs-fotoalbum van Gerda Kurtz
Een bijzonder object in de beeldcollecties van het Noord-Hollands Archief is het oorlogsfotoalbum van juffrouw Gerda Kurtz (1899-1989). Zij was de eerste vrouwelijke gemeentearchivaris van Haarlem van 1936 tot 1964. Tijdens de oorlog heeft zij op verschillende plekken in Haarlem gefotografeerd, ondanks een verbod en de beperkte aanwezigheid van fotorolletjes. Haar foto's zijn online te bekijken op de website van het archief.
Website | Haarlem
: Kamparchieven
Deze site biedt een overzicht van archieven en collecties over de Duitse kampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons land hebben bestaan. Er is ook beeldmateriaal en een groot aantal links op de site te vinden.
Website
: Indië in Oorlog
Het webportaal Indië in Oorlog bevat een schat aan historische informatie vanaf de jaren dertig tot midden jaren zeventig: 25 collecties vol met documenten, beeldmateriaal en kaarten afkomstig van twintig partners. Hier kunt u op zoek naar sporen van uw familiegeschiedenis, naar materiaal voor een werkstuk of scriptie. Of misschien gewoon omdat u altijd al wat meer wilde weten over de Japanse bezetting en de koloniale oorlog in Nederlands-Indië.
Website
: Wally van Hall, bankier van het verzet
Deze site vertelt het verhaal van Walraven (Wally) van Hall. Wally van Hall gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog leiding aan een ondergrondse bank: het Nationaal Steunfonds (NSF). Deze geheime bank financierde aanvankelijk uitkeringen aan gezinnen van zeelieden, maar in de loop van 1943 groeide het NSF uit tot bankier van het verzet. Samen met zijn broer Gijs en met de hulp van honderden medewerkers slaagde Walraven van Hall/NSF erin ruim 83 miljoen gulden te verzamelen en uit te keren.
Website
: De Casteelse Poort, museum van de stad Wageningen
De Casteelse Poort heeft een vaste collectie over de geschiedenis van Wageningen, maar ook over de Tweede Wereldoorlog.
Museum | Wageningen
: Luchtvaart- en oorlogsmuseum Texel
De ideeën voor het oprichten van het toenmalige Luchtvaart Museum Texel zijn ontstaan na de viering van het 50-jarig bestaan van vliegveld Texel in 1987. Aan dit festijn was het 70-jarig bestaan van het Amfibisch Oefenkamp 'De Mok' gekoppeld. Naast deze onderwerpen toont het museum ook materiaal over de luchtoorlog in de Tweede Wereldoorlog en de Georgische Opstand uit diezelfde periode.
Museum | De Cocksdorp
: Het Victory museum 1940-1945
Het Victory Museum beeldt door middel van een aantal diorama's verschillende facetten van de Tweede Wereldoorlog uit. Daaronder zijn de Bevrijding van Noord-Nederland door de Canadezen en Polen, een vliegveld van de RAF (Royal Air Force) en operaties van Duitse troepen in Nederland. Naast diorama's zijn vitrines ingericht met allerlei objecten uit de Oorlog, vanuit civiel en militair perspectief.
Museum | Grootegast
: Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum
Gelegen in een groot park, waar in september-oktober 1944 een historische veldslag woedde, is het museum een blijvende herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook een monument om stil te staan bij het geweld en de oorlog van vandaag de dag.
Museum | Overloon
: Bevrijdingsmuseum Zeeland
De collectie van dit museum is geheel aangelegd door verzamelaar en conservator Jan M. de Jonge. Deze omvat veel complete uniformen (meer dan 200), radio- en zendapparatuur, wapens, gebruiksvoorwerpen, surrogaten, munitie, mijnen, handgranaten en optische apparatuur. Ook zijn er verschillende diorama's te zien.
Museum | Nieuwdorp
: Nationaal onderduikmuseum
Het Nationaal Onderduikmuseum verhaalt van het (over)leven van een gemeenschap in gewone en ongewone tijden. Het museum geeft een beeld van het dagelijks leven van burgers in de bezettingsjaren 1940-1945. In de gemeente Aalten zijn destijds een zeer hoog aantal onderduikers ondergebracht. In het museum zijn de verhalen van mensen in oorlogstijd interactief te ervaren.
Museum | Aalten
: Achterhoeks Museum 1940-1945
Van de opkomst van het Derde Rijk tot aan Trees met haar Canadees: de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de impact daarvan op de Achterhoek is in chronologische volgorde te zien in dit museum.
Museum | Hengelo
: AVOG's crashmuseum
De luchtoorlog in de jaren 1940-1945 krijgt speciale aandacht in dit museum. Er storten in die periode rond de 400 vliegtuigen neer in de Achterhoek. Het hoe en waarom van die indrukwekkende crashes is te zien in dit museum.
Museum | Lievelde
: Maas Binnenvaartmuseum
Het Maas Binnenvaartmuseum laat de geschiedenis van de binnenvaart zien: het verdelen van vracht, het werk van de parlevinker (de varende kruidenier) en verschillende schaalmodellen van oude tjalken en schepen. Verder is er een maquette van de haven als schepenkerkhof zoals aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was ontstaan na een bombardement.
Museum | Maasbracht
: Museum Switchback
Dit museum over de Tweede Wereldoorlog is voortgekomen uit de collectie van één verzamelaar. Het geeft een veelzijdig beeld van de oorlog, vooral in Zeeland.
Museum | Oostburg
: Corrie ten Boom-huis
Dit museum is gewijd aan leven en werk van de familie Ten Boom, in het bijzonder aan Corrie ten Boom, een evangeliste. Documentatie, foto's, en huisraad van deze familie laten zien hoe zij vele onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven redden.
Museum | Haarlem
: Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis
Dit museum, gevestigd in een fort, toont allerlei objecten die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Dit wisselt van diverse tekeningen en artikelen tot en met (zelf opgegraven) vliegtuigonderdelen.
Museum | Heemskerk
: Regionaal Museum 1940-1945 Schagen
Dit museum is gevestigd in een oude kasteeltoren en voortgekomen uit de verzameling van N.J. Grooff. Uniformen, medailles, foto's, kranten en andere voorwerpen laten zien hoe de Tweede Wereldoorlog in en rond Schagen beleefd werd.
Museum | Schagen
: Museumpark Bevrijdende Vleugels
In dit museum staat de bevrijding van Zuid Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal. Door middel van documenten, foto's, diapresentaties en diorama's wordt aandacht besteed aan de bezetting en de uiteindelijke bevrijding van Nederland.
Museum | Best
: Generaal Maczek Museum
Binnen de bevrijding van Nederland van de Duitse bezetter spelen de Poolse troepen een eigen rol. Wat die rol precies was is te zien in het Generaal Maczek Museum in Breda. Breda werd bevrijd door de eerste Poolse Pantserdivisie.
Museum | Breda
: Polderhuis Westkapelle
Dit museum laat de geschiedenis van de dorp Westkapelle zien. Twee elementen zijn daarbij vooral van belang: de aanwezigheid van de dijk bij het dorp en de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het museum laat vooral zien hoe deze het leven van de inwoners van het dorp hebben beïnvloed.
Museum | Westkapelle
: Museum De bewogen jaren
Het museum is een oorlogs- en verzetsmuseum, dat de periode van 1939 tot 1950 omvat. De ervaringen van zowel militairen als burgers uit die periode worden verteld. Geprobeerd wordt een 'route te schetsen' door de Tweede wereldoorlog in Europa en Azië en de politionele acties in ons voormalig Nederlands-Indië.
Museum | Hooge Mierde
: Atlantikwall museum
De Atlantikwall was een solide verdedigingswerk van de Duitse bezetter gebouwd in de Tweede Wereldoorlog. In een restant hiervan worden in meer dan 20 vitrines bodemvondsten en ander materiaal tentoongesteld, uiteraard voornamelijk uit die periode.
Museum | Hoek van Holland
: Rotterdam '40-'45-nu
De Experience in Museum Rotterdam '40 - '45 NU geeft een beeld van het Rotterdam van mei 1940. Aan de hand van persoonlijke verhalen, indringende beelden en overdonderend geluid word duidelijk gemaakt hoe het moet zijn als er een oorlog begint in je eigen omgeving.
Museum | Rotterdam
: Museum 1940-1945 Dordrecht
De jaren 1940-1945 hebben in het hele land veel losgemaakt. Zo ook in de streek rond Dordrecht. Dit museum laat zien hoe de inwoners van de streek zich hebben gered tijdens de bezettingsjaren.
Museum | Dordrecht
: Beeldbank Tweede Wereldoorlog
Deze database biedt toegang tot een aanzienlijk deel van de omvangrijke fotocollectie van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Deze collectie bevat 130.000 foto-opnamen, gemaakt in Nederland, voormalig Nederlands-Indië, in de oorlogvoerende landen en aan de verschillende fronten. In de afgelopen ruim vijftig jaar is de collectie gestaag uitgegroeid tot een waardevolle verzameling
Beeldbank

advertentie

Zoek je een geschiedenisboek?

Onder de knop boeken vind je supersnel de nieuwste titels.

: Gesponsorde links