Getekende en geschreven dagboeken

Getekende en geschreven dagboeken

Het Stadsarchief van Amsterdam heeft een uniek document online gezet. Het zijn de dagboektekeningen die Christiaan Andriessen tussen 1805 en 1808 maakte van zijn leven in Amsterdam.

De tekeningen van Christiaan Andriessen vormen een uniek tijdsbeeld van het vroeg 19de-eeuwse Amsterdam. Voorvallen uit het dagelijks leven, zowel thuis als op straat werden vastgelegd. Zoals wij nu foto's maken, maakte Andriessen zijn tekeningen.
Helaas zijn er niet veel van dit soort dagboeken gemaakt in het verleden. Wel zijn er meer geschreven dagboeken bekend. Een groot deel daarvan is geïnventariseerd en vastgelegd in het project Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de 16de tot begin 19de eeuw. De resultaten van deze inventarisatie zijn op internet te vinden (zie onder). Naast dagboeken zijn hierin ook autobiografiën en reisverslagen opgenomen, deze worden ook egodocumenten genoemd: documenten waarin iemand zichzelf uit.

De tekeningen van Andriessen zijn ook in boekvorm verkrijgbaar:

Kijk ook eens naar deze sites...

: Portret van Christiaan Andriessen, klik in de beeldbank op zijn naam voor veel meer werk
: Een tijdgenoot, Jacob de Vos, tekende het leven van zijn kinderen (verkoopsite)
: Er is ook een onderzoeksinstituut Egodocumenten en geschiedenis

: Verzamelingen van de Koninklijke Bibliotheek
Bezoek de middeleeuwen of reis door de roerige moderne geschiedenis. Bekijk prenten uit sprookjesboeken of ontcijfer een oud handschrift. Ontdek de geschiedenis en cultuur van Nederland in deze verzameling topstukken van de KB.

: Egodocumenten van Nederlanders
Deze website geeft informatie en links naar de belangrijkste overzichten van egodocumenten die in de Nederlandse archieven aanwezig zijn. Ideaal voor wie op zoek is naar dagboeken, reisverhalen of autobiografiën.

: Het poëziealbum van Jacoba Westmaas
In vroeger tijden werden uitingen van liefde en genegenheid in een poëziealbum gezet. Een album uit 1890 is in zijn geheel op internet te bekijken, het album van Jacoba Westmaas. Zij heette voluit Anna Jacoba Westmaas en was geboren in Delft in 1879. Ze was dus ongeveer elf jaar oud toen haar album werd gevuld met versjes en plaatjes.

: Metamorfoze: papieren erfgoed
Papier is een vergankelijke drager van onze geschiedenis. Metamorfoze is opgericht ons papieren erfgoed zo goed mogelijk te behouden. Op de site van Metamorfoze is informatie over het behoud van papieren museumstukken te vinden.

: Sailing Letters
Scheepvaart diende in het verleden niet alleen voor het vervoer van vracht. Het internationale briefverkeer liep ook via schepen. Veel brieven uit Nederland zijn bewaard gebleven in Londen. Op de website van het Nationaal Archief is een database van deze brieven te doorzoeken.

: De brieven van Vincent van Gogh
Deze gratis toegankelijke, volledig geannoteerde en uitgebreid geïllustreerde website bevat alle bekende brieven van en aan Vincent van Gogh in oorspronkelijke talen (Nederlands en Frans) en Engelse vertaling.

: De correspondentie van Willem van Oranje
Willem van Oranje (1533-1584) schreef bijna 13.000 brieven die verspreid liggen in 200 archieven in heel Europa. Deze site bevat het resultaat van een onderzoek naar zijn correspondentie. De brieven zijn als beeld beschikbaar en via trefwoorden te doorzoeken.

: De brieven van Hugo de Groot
Meer dan 7500 brieven van Hugo de Groot zijn te vinden op deze website. Ze zijn doorzoekbaar aan de hand van het jaar van verzending (1597-1645), de ontvanger of de afzender. De brieven geven een blik in de wereld van de zeventiende eeuw.

: Gekaapte brieven
Op deze website kun je duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw doorzoeken en lezen. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn herontdekt. De moeilijk leesbare originelen zijn door vrijwilligers nauwkeurig overgetikt. De collectie bevat zakelijke post die in de 17e en 18e eeuw per schip werd vervoerd en ook de persoonlijke correspondentie tussen de opvarenden en hun familieleden.

gepubliceerd op 30-06-2010 | onderwerp: egodocumenten